De wandelclub De Leeuwerik werd in twee fasen opgericht.


Een eerste fase, die men het absolute amateurisme zou kunnen noemen, ging van start op een besneeuwde zondagmorgen van het jaar 1970 in "De Kring", nu afgebroken maar vroeger een druk bezocht jeugdcafé, gelegen vlak over het stadhuis van Landen. De eerste tochten, die uitsluitend in het Landense georganiseerd werden, betekenden voor de initiatiefnemers, waaronder de latere voorzitter van de club Rik MONIQUET, een grondige kennismaking met ons mooie Haspengouw.
Ook viel het de eerste wandelaars op hoe weinig zij vertrouwd waren met hun eigen geboortegrond.
In die eerste periode werd er weinig georganiseerd gewandeld, doch iedere week waren de onvermoeibare pioniers van de Landense wandelsport zonder fout op post.

In een volgende fase kreeg de club een naam en een stamnummer. Dit alles gebeurde in de lente van het jaar 1972.
In Brabant was er toen nog geen sprake van een wandelfederatie, terwijl Limburg al erg actief was. De stichters trokken dus naar Hasselt om er de nieuwe Landense wandelclub boven de doopvont te houden. Ter plaatse vernamen zij dat Landen de eerste wandelclub van Brabant zou worden met als stamnummer B001.

De eerste jaren werd er zeer actief gewandeld en kon je de Landense wandelaars overal in Limburg, Luik of Brabant tegenkomen.
Op 27 september 1972 zag de "Wandelsportvereniging De Leeuwerik" officieel het levenslicht met de publicatie van de statuten in het Belgisch Staatsblad.
Als logo werd de veldleeuwerik gekozen, eenvoudig omdat deze ijverige, schuifelende vogel overal in onze velden te bewonderen is.
In 1978 rolde de eerste "Info" van de pers. Hij groeide uit tot een traditie en smeedde een niet te versmaden band met alle leden van de club.
Vele initiatieven zagen het licht, niet alleen om de leden wandelenthousiast te houden, maar ook om wandelliefhebbers van buiten de club warm te maken.
Zo hadden wij "aanbevolen tochten", richtte men "groepstochten" in en waren er" tochten van de maand".
Steeds werd de liefde voor de natuur en de omgeving maar vooral de kameraadschap en het goed humeur hoog in het vaandel gedragen.
De Sint-Gertrudistochten, onze officiële tochten, waren telkens dé gebeurtenissen in het Landense wandeljaar.

Jules Paeschen werd de eerste de eerste voorzitter van de club van 1972 tot 1980                                                                                                                                                                                                                                                Vele ideeën en initiatieven kwamen tot stand onder de dynamische leiding van voorzitter Remi STEVENS.. (van 1981 tot 1987) 

Vanaf 1988 stond de club, aangespoord door voorzitter Rik Moniquet, ondertussen reeds overleden, en gesteund door een vernieuwd bestuur, met talrijke initiatieven als vernieuwde avondwandelingen, dagreizen naar natuurgebieden, wandeltochten in het buitenland, recorddeelnames aan de tochten van bevriende clubs en de inrichting van de Brabantse Provinciale Wandeldag, aan de top van haar mogelijkheden.

In 1997 nam Gerard VANHERWEGEN het roer over van Rik MONIQUET.
Onder zijn leiding werden de vele opgestarte nieuwe projecten verder uitgediept en verfijnd.

Later, in 2003, kwam Nicole PLEVOETS aan het hoofd van de club.
Dit betekende het begin van een betere structurering van de "Leeuwerik" waardoor het aantal clubleden recordhoogtes bereikte.
Zij zorgde ook voor meer samenhorigheid middels haar actieve steun en motivering van helpers en initiatiefnemers.
Zij was ook de creatrisse van ons clublied op de tonen van de Poppenstoet.

Daarna kwam in 2007 Georges RASSART, aan het bewind.
Hij spande zich onder meer in voor de noodzakelijke verjonging en dynamisering van de club en het bestuur, zodat het voortbestaan van onze wandelclub verzekerd zou blijven.
Tevens ijverde hij voortdurend om de gewaardeerde steun van de gemeentelijke overheid te bestendigen en zo mogelijk nog uit te breiden.

In 2013 wordt Georges RASSART opgevolgd door Oscar LALMAN.
Hij verdiende reeds zijn sporen als gewaardeerde secretaris van onze club.
Niets doet vermoeden dat hij als voorzitter niet even gedreven en succesvol zal zijn.

In 2017 wordt Oscar opgevolgd door Marcella LIEFSOENS. Ook zij was reeds zeer actief tijdens het voorzitterschap van Oscar. Onder leiding van deze nieuwe voorzitter hopen wij de wandelclub verder uit te bouwen tot een vereniging waar sportiviteit en gezelligheid bijdragen tot een gezonde levensstijl.