Landen Pepijnstad

Landen, na Tongeren en Doornik, een der oudste steden van ons land, dankt zijn naam aan de Franken, die zich in de vierde eeuw in onze "vruchtbare landerijen" kwam vestigen.

Wij zijn fier op onze voorvader PEPIJN VAN LANDEN, Hofmeier van Austrasië, die de stamvader werd van historische beroemdheden als Pepijn de Korte en Karel de Grote.
Zijn jongste dochter GERTRUDIS, in 626 te Landen geboren, is de patrones van onze stad.

Landen is gelegen in DROOG HASPENGOUW, in het zuidoosten van Vlaams Brabant, terecht de graanschuur van ons land genoemd.

Hier kan de wandelaar genieten van weidse, rustgevende landschappen, doorsneden en onderbroken door kleine bosjes, houtwallen, grachten en soms ook nog een diep ingesneden, ecologisch onvervangbare holle weg.

De achttiende eeuwse neo-romaanse St-Gertrudiskerk herbergt kostbare kerkschatten, terwijl men in het geklasseerd domein van het Gitterdal kan verpozen onder meer bij een Merovingische kerk en -kerkhof, Frankische graven, een eeuwenoude waterput, een archeologisch museum en de tiende eeuwse elf meter hoge verdedigingsheuvel, Tombe van Pepijn genoemd.

Verder is de kennismaking met het mooie kasteel Hooleyck, het fraai gerestaureerde domein Rufferdinge, met zijn watermolen en heemkundig museum en het St-Amanduskerkje uit de twaalfde eeuw in Wezeren, dat een mysterieus, met rosetten versierd tufstenen blokaltaar herbergt.

Voor de bezoeker een niet te versmaden aanvulling van zijn verblijf in het niet genoeg gekende Haspengouwse Landen.