Welkom


Wij hopen met deze website enerzijds de belangstelling in het Landense voor onze wandelclub en meer in het bijzonder voor het wandelen, één van de gezondste activiteiten, aan te wakkeren.
Anderzijds willen wij hiermee wandelaars van overal te lande uitnodigen om, tijdens onze wandelingen maar ook daarbuiten, kennis te komen maken met het mooie Landen gelegen in het prachtige, weidse Haspengouw.
Tot slot wil deze website ook een bron van informatie zijn voor onze eigen clubleden.